Photo Name Designation Section Email Phone
मोहन प्रसाद मरासिनी कार्यकारी अधिकृत cao@godawarimunkailali.gov.np ९८५८४३५१११
रामचन्द्र जोशी लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन ९८५८४२५७७
लोक राज उपाध्याय कृषि बजार बिज्ञ कृषि विकास ९८४८४२७१४३
शिव राज भाट प्रशासकिय अधिकृत प्रशासन/ सामाजिक विकास शाखा sibu91@gmail.com ९८४८४२८१९१
राजेश प्रसाद जोशी अन्तरिक लेखा परिक्षक आ. ले. प. शाखा ९८४८४५४३६३
खगेन्द्र महरा सि. अ. हे. व. अधिकृत स्वास्थ्य शाखा ९८४८५७६९९९
हर्क बहादुर खड्का सि. अ. हे. व. अधिकृत स्वास्थ्य शाखा ९८४८४२६१३०
रुद्र बहादुर बोगटी इन्जिनियर शहरी पूर्वाधार बि. शाखा ९८५८४२३२५६
भवानी दत्त भट्ट शाखा अधिकृत पशु बिकास शाखा ९८४८४८५९५७
कमल बहादुर बम शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा ९८५११९२५५५
नारायण प्रसाद बडु सूचना अधिकारी सूचना केन्द्र शाखा npbadu@gmail.com ९८४८८८५०३६

कर्मचारीहरु